Ładowanie...

Regulamin

gry laser-tag (paintball laserowy)

Start / Regulamin
 1. W zabawie nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu oraz substancji odurzających.
 2. Na terenie walki mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w zabawie.
 3. Laser Tag jest zabawą od 18 roku życia. W rozgrywkach mogą brać udział też soby powyżej 8 roku życia za pisemną zgodą rodziców.
 4. Zabrania się demontowania elementów broni, oraz przestawiania jakichkolwiek rzeczy w karabinie.
 5. Osoby przebywające na terenie Soldier-Fun zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu.
 6. Minimalna odległość strzału to 1 metr.
 7. Obowiązuje zakaz przesuwania oraz niszczenia przeszkód. Zabrania się również wchodzenia na przeszkody, biegania i czołgania.
 8. Gracz łamiący regulamin zostanie usunięty z pola, bez możliwości powrotu do gry oraz bez możliwości odzyskania pieniędzy.
 9. Zabrania się używania pirotechniki.
 10. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z jego niewłaściwego użytkowania (w tym upadki, uderzenia itp.) zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy.
 11. Zabrania się kopania oraz popychania osób podczas gry.
 12. Gracz biorący udział w grze nie może posiadać przeciwskazań do uprawiania sportu lub wykonywania wysiłku. W paintballu laserowym nie może brać udziału osoba cierpiąca na epilepsję czy schorzenia wzroku.
 13. Osoby biorące udział w laserowym paintballu są świadome wszelkiego rodzaju urazów, które mogę powstać w wyniku gry i nie będą winić za to organizatora gry.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie Soldier-Fun. Nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 16. Każdy uczestnik zabawy organizowanej przez Soldier-Fun dobrowolnie deklaruje, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje powyższe wytyczne.